Võistluse koht / Place of competition:
Kulbilohu rallikrossirada, Elva vald, Tartumaa
GPS: 58°15’13.64“; 26°24’40,06“

Võistluskeskuse plaan / Competition site plan

Võistlusjuhend

Competition guide


Võistlusele registreerimine

Registration for competitions

Registreerimine avatakse 01. august ja registreerimine lõpeb 11. augustil kell 09:15 
Registration to the competition will open on August 01 and end on at 09:15 on August 11

Registreerunud võistlejate nimekirja alusel tehakse Tehnilise kontrolli ajakava, mis avaldatakse hiljemalt 12 tundi enne võistluspaigas dokumentide kontrolli algust, ametlikul veebilehel
Based on the list of registered competitors, a Schedule of the Scrutineering will be made, which will be published no later than 12 hours before the on-site document check, on official website

Tehnilise kontrolli ajakava / Scrutineering schedule

Võistleja peab jõudma tehnilisele tehnoülevaatusele võistluse tehnilise kontrolli ajakavas toodud ajal ning esitama võistlusauto, selle dokumentatsiooni ja võistleja turvavarustuse.
Võistleja kes ei jõua tehnilisse kontrolli talle määratud ajal või on õigel ajal võistlusele registreerimata, saab minna tehnilisse kontrolli esimesel vabal ajal (peale õigeaegselt registreeritud võistlejate aegasid), võistlejale ei garanteerita võimalust pääseda vabatreeningule.
The competitor must arrive at the technical inspection at the time specified in the scrutineering schedule of the competition and submit the competition car, its documentation and the competitor’s safety equipment. 
A competitor who does not reach the technical inspection at the time assigned to him or is not registered for the competition on time can go to the technical inspection during the first free time (after the times of the competitors registered in time), the competitor is not guaranteed access to free training

Boksiala plaan / Paddock plan

Igal võistlejal on võistluspaiga boksialas talle määratud kindel boksikoht. Boksikohad ja boksiala plaan avaldatakse koos tehnilise kontrolli ajakavaga. 
In the paddock area, each competitor has a designated paddock place. The paddock place and the paddock area plan shall be published together with the scrutineering schedule.

Ajakava / Time Schedule:

Reede, 12. august 2022
09:00              Väravad avatakse võistlejatele
09:15   12:00   SEMIPRO Dokumentide kontroll   
09:30   12:20   SEMIPRO Tehniline kontroll
                        (vastavalt ajakavale)
11:00               SEMIPRO Võistlejate koosolek      
12:00               väravad avatakse pealtvaatajatele               
12:30   14:30  SEMIPRO treening                         
14:45               SEMIPRO Kvalifikatsiooni koosolek
15:30   17:30  SEMIPRO Kvalifikatsioon
15:00   16:50   PRO NEZ Dokumentide kontroll  
15:20   17:45   PRO NEZ Tehniline kontroll   
                        (vastavalt ajakavale)
17:45               PRO NEZ Võistlejate koosolek     
18:00   20:00  PRO NEZ treening 
20:15               PRO Kvalifikatsiooni koosolek
Friday, August 12, 2022
09:00              Gates open for participants
09:15   12:00   SEMIPRO Administrative check
09:30   12:20   SEMIPRO Scrutineering
                        (according to timetable)
11:00               SEMIPRO Drivers briefing       
12:00               gates open for spectators               
12:30   14:30  SEMIPRO Free practice
14:45               SEMIPRO Qualification briefing
15:30   17:30  SEMIPRO Qualification
15:00   16:50   PRO NEZ Administrative check
15:20   17:45   PRO NEZ Scrutineering
                        (according to timetable)
17:45               PRO NEZ Drivers briefing
18:00   20:00  PRO NEZ Free practice
20:15               PRO Qualification briefing
Laupäev, 13. august 2022
08:00              Väravad avatakse võistlejatele
08:15   8:55     Semipro paarissõidu koosolek
09:00              väravad avatakse pealtvaatajatele   
09:00   10:00  SEMIPRO soojendus
10:30   13:00  SEMIPRO võistlus   
~13:05            SEMIPRO Autasustamine
13:20              Paraad                                  
14:00   15:00  PRO NEZ soojendus
15:15   17:15  PRO NEZ Kvalifikatsioon
17:30   19:30  PRO NEZ võistlus             
~20:00            PRO Autasustamine
Saturday, August 13, 2022
08:00              Gates open for participants
08:15   8:55     Semipro Tandem briefing
09:00              gates open for spectators   
09:00   10:00  SEMIPRO Warm-up
10:30   13:00  SEMIPRO Race  
~13:05            SEMIPRO Prize-giving        
13:20              Parade
14:00   15:00  PRO NEZ Warm-up
15:15   17:15  PRO NEZ Qualification
17:30   19:30  PRO NEZ Race             
~20:00            PRO Prize-giving
Korraldaja jätab endale õiguse ajakava jooksvalt muuta / The organizer reserves the right to change the schedule on an ongoing basis

Pealtvaataja pilet 20 €
alla 12aastased (kaasa arvatud) tasuta
Piletid müügil kohapeal ainult sularahas