Teeme tugevalt soovitatavaks street klassis turvakaare kasutusele võtu, turvakaar võib olla polditav, kuid peab vastama fia apendix j253 le.
Kanname uuenduse sisse ka  thnilistesse tingimustesse.

Auto kütuse tankimine ei tohi toimuda auto sõitjate ruumist.

Kütuse paak ja aku ei tohi asuda ühes ruumis.

Tulemüüri reegel, mootor ei tohi mistahes osaga ulatuda läbi tulemüüri va. enne 21.04.2012 ehitadud ja tehnilise komisjoni läbinud autodel.

Hooaja jooksul tohib võistlusklassi vahetada ainult 1 korra.